Service hotline:0757-86693218
Chinese
Stock > Company executives
Company executives
 • Chairman of Board——Tan Hanqiang
 • Vice Chairman of Board——Chang Nan
 • Director, Vice General Manager——Zhou Hui
 • Director——Liu Ziping
 • Director——Jiang Zhi Jun
 • Director, Chief Financial Officer——Wang Da Rong
 • Independent Director——Yao Zuo Wei
 • Independent Director——Hu Zhi Yong
 • Independent Director——Xie Jun
 • Chairman of the Board of Supervisors——Liu Ji Zhao
 • Supervisor——Li Hai Sheng
 • Supervisor——Liu Huai Yao
 • General Manager——Qiu Yunlong
 • Vice General Manager——Ren Gang
 • Vice General Manager——Liu Jing
 • Vice General Manager——Chai Xin Pu
 • Secretary of the Board——Wang Na

Guidance | Mail | Download | Declare